spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Fastigheten Mården 7

marden 7 150

Fastigheten Söderhamn Mården 7, med adress Köpmangatan 3-5 och Tägtgatan 1, 3 och 5 i Söderhamn, har en golvyta på 4.490 kvm.

Kärnan i vår verksamhet är att hitta rätt lokal för en hyresgästs specifika behov och se till att hyresgästen trivs i sin lokal. Nöjda hyresgäster får vi genom lokal närvaro och kompetent personal i nära dialog med hyresgästerna.
 
Hyresgäster i fastigheten
Restaurang The Winchester
Klipp-In
Nordea
X-Trafik
Region Gävleborg
Jordbruksverket
6 st lägenheter

Fastigheten ägs av Cityfastigheter Mården AB som ingår i Bengtsson Holding AB.

 

cityfastigheter-marden 200
 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB